01675256072 Chỉ Nhận

hotSOI CẦU LOTO SIÊU CHUẨN,NHẬN SỐ MỖI NGÀYhot
hotNẠP THẺ NHẬN BẠCH THỦ SIÊU VIPhot

.  CẦU BẠCH THỦ SIÊU VÍP CỰC CHUẨN , (1 Con Lô Siêu Víp 1 Ngày ) , giá : 1.000.000 VND

  Bạn là người đang muốn tìm LÔ BẠCH THỦ SIÊU VÍP

 Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00. 

 Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 10 cái 100k ) 
 Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile... 

 Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !!

.  

Thống kê kết quả bạch thủ víp mỗi ngày

NGÀY CHỐT  BẠCH THỦ SIÊU VÍP KẾT QUẢ MỖI NGÀY
27/09/2016
26/09/2016 84 ĂN LÔ 84
25/09/2016 86 TRƯỢT
24/09/2016 32 TRƯỢT
23/09/2016 37 ĂN LÔ 37
22/09/2016 09 ĂN LÔ 09
21/09/2016 56 ĂN LÔ 56
20/09/2016 73 ĂN LÔ 73
19/09/2016 34 TRƯỢT
18/09/2016 68 ĂN LÔ 68
17/09/2016 85 ĂN LÔ 85X2
16/09/2016 04 TRƯỢT
15/09/2016 46 TRƯỢT
14/09/2016 58 ĂN LÔ 58
13/09/2016 35 ĂN LÔ 35
12/09/2016 45 TRƯỢT
11/09/2016 61 ĂN LÔ 61
10/09/2016 56 TRƯỢT
09/09/2016 42 ĂN 42
08/09/2016 74 TRƯỢT
07/09/2016 85 ĂN 85
06/09/2016 81 ĂN 81
05/09/2016 68 ĂN 68
04/09/2016 47 TRƯỢT
03/09/2016 70 TRƯỢT
02/09/2016 23 TRƯỢT
01/09/2016 81 ĂN LÔ 81
31/08/2016 89 ĂN LÔ SIÊU VÍP 89x3
30/08/2016 44 ĂN LÔ SIÊU VÍP 44
29/08/2016 68 ĂN LÔ SIÊU VÍP 68
28/08/2016 54 ĂN LÔ SIÊU VÍP 54x2
27/08/2016 82 TRƯỢT BT VÍP
26/08/2016 92 TRƯỢT BT VÍP
25/08/2016 18 ĂN LÔ SIÊU VÍP 18
24/08/2016 30 ĂN LÔ SIÊU VÍP 30
23/08/2016 14 ĂN LÔ SIÊU VÍP 14
22/08/2016 34 TRƯỢT BT VÍP
21/08/2016 69 ĂN LÔ SIÊU VÍP 69
20/08/2016 25 ĂN LÔ SIÊU VÍP 25
19/08/2016 21 TRƯỢT BT VÍP
18/08/2016 02 ĂN LÔ SIÊU VÍP 02
17/08/2016 06 ĂN LÔ SIÊU VÍP 06x2
16/08/2016 34 TRƯỢT BT VÍP
15/08/2016 72 ĂN LÔ SIÊU VÍP 72
14/08/2016 35 ĂN LÔ SIÊU VÍP 35
13/08/2016 02 TRƯỢT BT VÍP
12/08/2016 86 TRƯỢT BT VÍP
11/08/2016 13 ĂN LÔ SIÊU VÍP 13X2
10/08/2016 24 TRƯỢT BT VÍP

 

hotNẠP THẺ LOTO BẠCH THỦ VIP MIỀN BẮChot

.  CẦU BẠCH THỦ VÍP, ( 1 Con Lô Víp 1 Ngày ) giá : 500.000 VNĐ

 Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00. 

✔  Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 05 cái 100k ) 
✔  Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile... 

✔  Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !!

.

Thống kê kết quả loto bạch thủ mỗi ngày

NGÀY CHỐT  LOTO BẠCH THỦ VÍP KẾT QUẢ MỖI NGÀY
27/09/2016
26/09/2016 49 ĂN LÔ 49
25/09/2016 08 ĂN LÔ 08
24/09/2016 85 ĂN LÔ 85
23/09/2016 54 TRƯỢT
22/09/2016 12 TRƯỢT
21/09/2016 70 ĂN LÔ 70X2
20/09/2016 23 ĂN LÔ 23
19/09/2016 56 ĂN LÔ 56X2
18/09/2016 23 TRƯỢT
17/09/2016 14 TRƯỢT
16/09/2016 87 ĂN LÔ 87
15/09/2016 94 ĂN LÔ 94
14/09/2016 41 TRƯỢT
13/09/2016 03 ĂN LÔ 03
12/09/2016 66 ĂN LÔ 66X2
11/09/2016 39 ĂN LÔ 39
10/09/2016 32 TRƯỢT
09/09/2016 38 TRƯỢT
08/09/2016 03 ĂN 03
07/09/2016 57 ĂN 57
06/09/2016 94 ĂN 94
05/09/2016 23 TRƯỢT
04/09/2016 52 ĂN 52
03/09/2016 13 ĂN 13X2
02/09/2016 70 TRƯỢT
01/09/2016 43 TRƯỢT
31/08/2016 57 ĂN BT VÍP 57
30/08/2016 34 ĂN BT VÍP 34
29/08/2016 25 TRƯỢT
28/08/2016 74 ĂN BT VÍP 74
27/08/2016 16 ĂN BT VÍP 16
26/08/2016 41 ĂN BT VÍP 41X2
25/08/2016 05 TRƯỢT LÔ
24/08/2016 54 TRƯỢT LÔ
23/08/2016 70 ĂN BT VÍP 70
22/08/2016 53 ĂN BT VÍP 53
21/08/2016 89 ĂN BT VÍP 89x2
20/08/2016 90 TRƯỢT LÔ
19/08/2016 37 ĂN BT VÍP 37
18/08/2016 42 TRƯỢT LÔ
17/08/2016 55 TRƯỢT LÔ
16/08/2016 16 ĂN BT VÍP 16
15/08/2016 38 TRƯỢT LÔ
14/08/2016 05 ĂN BT VÍP 05
13/08/2016 79 ĂN BT VÍP 79
12/08/2016 14 TRƯỢT LÔ
11/08/2016 80 ĂN BT VÍP 80
10/08/2016 68 ĂN BT VÍP 68

 

 soi cau 88 hom nay NẠP THẺ SONG THỦ LÔ VÍP MIỀN BẮC soi cau 88 hom nay

.  SONG THỦ LÔ VÍP, ( 2 Con Lô Víp 1 Ngày ) giá : 300.000 VNĐ

 Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00. 

✔  Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 03 cái 100k ) 
✔  Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile... 

✔  Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !!

.

Thống kê kết quả song thủ mỗi ngày

NGÀY CHỐT  SONG THỦ SIÊU VÍP KẾT QUẢ MỖI NGÀY
27/09/2016
26/09/2016 29.92 ĂN LÔ 29
25/09/2016 67.76 ĂN LÔ 67
24/09/2016 16.61 ĂN LÔ 16X2
23/09/2016 62.26 ĂN LÔ 62
22/09/2016 08.80 ĂN LÔ 80
21/09/2016 36.63 ĂN LÔ 36
20/09/2016 57.75 TRƯỢT
19/09/2016 63.36 ĂN LÔ 63.36
18/09/2016 49.94 ĂN LÔ 49
17/09/2016 67.76 ĂN LÔ 67
16/09/2016 15.51 ĂN LÔ 15
15/09/2016 48.84 ĂN LÔ 48X2
14/09/2016 51.15 ĂN LÔ 15
13/09/2016 13.31 TRƯỢT
12/09/2016 14.41 ĂN LÔ 14
11/09/2016 46.64 ĂN LÔ 46
10/09/2016 36.63 ĂN 63
09/09/2016 18.81 ĂN 81
08/09/2016 35.53 ĂN 35
07/09/2016 38.83 ĂN 83
06/09/2016 08.80 ĂN 80.08
05/09/2016 25.52 ĂN 52
04/09/2016 56.65 TRƯỢT
03/09/2016 47.74 ĂN 74
02/09/2016 15.51 ĂN LÔ 51
31/08/2016 26.62 ĂN VÍP 26X2
31/08/2016 36.63 ĂN VÍP 36
30/08/2016 09.90 ĂN VÍP 09.90
29/08/2016 05.50 TRƯỢT
28/08/2016 37.73 ĂN VÍP 37
27/08/2016 56.65 ĂN VÍP 65
26/08/2016 78.87 ĂN VÍP 78.87
25/08/2016 28.82 ĂN VÍP 82
24/08/2016 37.73 ĂN VÍP 37x2
23/08/2016 26.62 ĂN VÍP 62x2
22/08/2016 34.43 trượt lô
21/08/2016 24.42 ĂN VÍP 24
20/08/2016 93-39 ĂN VÍP 39
19/07/2016 12.21 ĂN VÍP 12
18/08/2016 20 28 TRƯỢT LÔ
17/08/2016 58 85 ĂN VÍP 85
16/08/2016 61 64 ĂN ST VÍP 61
15/08/2016 35 38 TRƯỢT LÔ
14/08/2016 05.50 ĂN ST VÍP 05.50
13/08/2016 14.41 TRƯỢT LÔ
12/08/2016 25.52 ĂN ST VÍP 25
11/08/2016 06 60 ĂN ST VÍP 60
10/08/2016 19 91 TRƯỢT LÔ

 

 soi cau 88 hom nay NẠP THẺ NHẬN XIÊN 2 CHUẨN NHẤT MIÊN BẮC soi cau 88 hom nay

.  CẦU LÔ XUYÊN 2 , ( 2 Con Lô Xiên 2 ) giá : 500.000 VNĐ

✔  Bạn là người đang muốn tìm cặp lô Xiên 2 miền bắc đẹp nhất để chơi lô Xiên 2 ✔  Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00. 

✔  Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 Cái thẻ 100k ) 
✔  Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile... 

✔  Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày  !!

.  

Thống kê kết quả xiên 2 mỗi ngày

NGÀY CHỐT  XIÊN 2 SIÊU VÍP KẾT QUẢ MỖI NGÀY
27/09/2016
26/09/2016 85.73 TRƯỢT
25/09/2016 64.31 ĂN XIÊN
24/09/2016 38.55 ĂN LÔ 55
23/09/2016 02.89 TRƯỢT
22/09/2016 42.08 TRƯỢT
21/09/2016 12.84 ĂN LÔ 84X2
20/09/2016 75.36 ĂN LÔ 36
19/09/2016 36.04 ĂN XIÊN
18/09/2016 23.04 TRƯỢT
17/09/2016 76.50 ĂN LÔ 50X2
16/09/2016 21.15 ĂN XIÊN
15/09/2016 82.56 ĂN LÔ 82
14/09/2016 87.52 TRƯỢT
13/09/2016 12.41 ĂN LÔ 12
12/09/2016 69.89 ĂN LÔ 69
11/09/2016 54.61 ĂN LÔ 61
10/09/2016 56.49 TRƯỢT
09/09/2016 42.86 ĂN XIÊN
08/09/2016 14.62 TRƯỢT
07/09/2016 18.01 ĂN 18
06/09/2016 37.08 ĂN XIÊN
05/09/2016 84.23 TRƯỢT
04/09/2016 94.80 ĂN XIÊN
03/09/2016 05.27 ĂN 27
02/09/2016 23.15 TRƯỢT
01/09/2016 26,11 ĂN LÔ 26X2 VÍP
31/08/2016 42.89 ĂN LÔ 89X3 VÍP
30/08/2016 34.09 ĂN XIÊN VÍP
29/08/2016 05.25 TRƯỢT
28/08/2016 49.73 TRÚNG LÔ 49
27/08/2016 72.56 TRÚNG LÔ 72
26/08/2016 78.62 TRÚNG LÔ 78
25/08/2016 18.31 ĂN XIÊN VÍP 18.31
24/08/2016 54.73 TRƯỢT
23/08/2016 51.70 ĂN XIÊN VÍP 70.51
22/08/2016 34.62 TRÚNG LÔ 62
21/08/2016 24.47 TRÚNG LÔ 24
20/08/2016 09 41 ĂN XIÊN VÍP 09 41
19/08/2016 87 29 TRÚNG LÔ 29
18/08/2016 67-69 TRÚNG LÔ 67x2
17/08/2016 26.69 ĂN XIÊN VÍP 26 69
16/08/2016 22 49 TRÚNG LÔ 22
15/08/2016 15 73 TRÚNG LÔ 15
14/08/2016 32 74 ĂN XIÊN VÍP 32 74
13/08/2016 10 62 ĂN XIÊN VÍP
12/08/2016 17 82 TRƯỢT
11/08/2016 30 57 TRƯỢT
10/08/2016 11 17 ĂN XIÊN VÍP 11 17

 

 soi cau 88 hom nay NẠO THẺ NHẬN XIÊN 3 VÍP NHẤT MIỀN BẮC soi cau 88 hom nay

.  CẦU LÔ XIÊN 3 , ( 3 Con Lô Xiên 3 ) giá : 1.000.000 VNĐ
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00. 

✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 10 cái 100k) 
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile... 

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !!

.  

Thống kê kết quả xiên 3 mỗi ngày

NGÀY CHỐT  XIÊN 3 SIÊU VÍP KẾT QUẢ MỖI NGÀY
27/09/2016
26/09/2016 73.61.20 ĂN LÔ 20X2
25/09/2016 64.46.31 ĂN XIÊN
24/09/2016 06.32.58 ĂN LÔ 06
23/09/2016 89.54.33 ĂN LÔ 33X2
22/09/2016 08.89.72 TRƯỢT
21/09/2016 12.07.84 ĂN LÔ 07.84X2
20/09/2016 85.14.36 ĂN LÔ 85.36
19/09/2016 34.63.68 ĂN LÔ 63
18/09/2016 04.32.53 ĂN LÔ 53X2
17/09/2016 85.03.56 ĂN LÔ 85X2
16/09/2016 15.32.37 ĂN LÔ 15.37
15/09/2016 04.09.23 ĂN LÔ 09X2
14/09/2016 52.10.44 ĂN LÔ 44
13/09/2016 35.68.44 ĂN XIÊN
12/09/2016 66.69.70 ĂN LÔ 69 66X2
11/09/2016 46.53.33 ĂN LÔ 46
10/09/2016 56.32.45 ĂN 45
09/09/2016 32.38.04 ĂN 04
08/09/2016 14.35.62 ĂN 35
07/09/2016 01.07.57 ĂN 57
06/09/2016 15.37.08 ĂN 37.08
05/09/2016 21.47.33 TRƯỢT
04/09/2016 47.63.20 ĂN 20.63X2
03/09/2016 89.53.74 ĂN 74
02/09/2016 15.70.67 TRƯỢT
01/09/2016 62.05.88 TRÚNG LÔ 88X2
31/08/2016 42.37.57 TRÚNG LÔ 57
30/08/2016 09.27.58 TRÚNG LÔ 09.58
29/08/2016 25.05.47 TRÚNG LÔ 47
28/08/2016 73.77.54 TRÚNG LÔ 54X2
27/08/2016 56.10.81 TRƯỢT
26/08/2016 78.24.39 TRÚNG LÔ 78.39
25/08/2016 28.82.05 TRÚNG LÔ 82
24/08/2016 73.78.29 TRÚNG LÔ 78
23/08/2016 70.12.23 TRÚNG LÔ 70
22/08/2016 43.10.55 TRÚNG LÔ 55
21/08/2016 78.42.36 TRÚNG LÔ 36
20/08/2016 87 42 34 TRÚNG LÔ 87
19/08/2016 64 30 94 TRƯỢT
18/08/2016 14 27 54 ĂN XIÊN VÍP 14 27 54
17/08/2016 06 60 05 TRÚNG LÔ 06x2
16/08/2016 16 22 71 TRÚNG LÔ 16 22
15/08/2016 12 14 56 TRƯỢT
14/08/2016 79 86 32 ĂN XIÊN VÍP 79 86 32
13/08/2016 48 63 89 TRÚNG LÔ 89
12/08/2016 05 30 15 TRÚNG LÔ 05
11/08/2016 10 22 69 TRƯỢT
10/08/2016 58 83 77 TRÚNG LÔ 83 58

 

 soi cau 88 hom nay NẠP THẺ NHẬN DÀN LÔ 3 SỐ MIỀN BẮC VÍP soi cau 88 hom nay

. DÀN LÔ 3 SỐ VÍP,( 3 Con Lô Cực Đẹp )  giá : 600.000 VNĐ

✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00. 

✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 06 thẻ 100k ) 
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile... 

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !!

.

 

Thống kê kết quả dàn lô 3 con víp mỗi ngày

NGÀY CHỐT  DÀN LÔ 3 CON VÍP KẾT QUẢ MỖI NGÀY
27/09/2016
26/09/2016 17.71.23 ĂN LÔ 71X2
25/09/2016 03.30.76 ĂN LÔ 30
24/09/2016 16.06.54 ĂN LÔ 16X2.06
23/09/2016 02.89.23 ĂN LÔ 23X2
22/09/2016 01.52.65 ĂN LÔ 01.65
21/09/2016 23.32.11 ĂN LÔ 32.11
20/09/2016 14.85.23 ĂN LÔ 85.23
19/09/2016 12.34.36 ĂN LÔ 36
18/09/2016 35.53.32 ĂN LÔ 35.53X2
17/09/2016 00.01.32 ĂN LÔ 00
16/09/2016 12.21.87 ĂN LÔ 21.87
15/09/2016 23.32.13 ĂN LÔ 13
14/09/2016 25.52.23 ĂN LÔ 25.23
13/09/2016 86.68.12 ĂN LÔ 68.12
12/09/2016 69.70.72 ĂN LÔ 69.72
11/09/2016 39.93.64 ĂN LÔ 39
10/09/2016 32.45.57 ĂN 45.57
09/09/2016 38.04.18 ĂN 04
08/09/2016 03.30.31 ĂN 03
07/09/2016 12.21.10 ĂN 12X2.21
06/09/2016 15.51.50 TRƯƠT
05/09/2016 27.72.06 ĂN 72
04/09/2016 75.47.63 ĂN 63X2
03/09/2016 03.30.29 ĂN 29.30
02/09/2016 39.93.95 ĂN LÔ 39.93.95
01/09/2016 45.54.82 ĂN LÔ 82.45
31/08/2016 38.83.44 ĂN LÔ 38.83.44
30/08/2016 58.85.34 ĂN LÔ 34.58
29/08/2016 13.31.05 ĂN LÔ 31X2
28/08/2016 21.25.73 TRƯỢT LÔ
27/08/2016 65.10.25 ĂN LÔ 65
26/08/2016 24.42.60 ĂN LÔ 42.60
25/08/2016 23.32.55 ĂN LÔ 23.55
24/08/2016 57.12.80 ĂN LÔ 57.12X2
23/08/2016 23.32.60 ĂN LÔ 32
22/08/2016 55.34.26 ĂN LÔ 26.55
21/08/2016 38.83.24 ĂN LÔ 24
20/08/2016 68-56-93 ĂN LÔ 56x2
19/08/2016 35-45-74 ĂN LÔ 35-74
18/08/2016 91-02-29 ĂN LÔ 02
17/08/2016 55 66 78 TRƯỢT LÔ
16/08/2016 12 97 87 ĂN LÔ 12 87
15/08/2016 10 16 24 ĂN LÔ 16
14/08/2016 86 61 32 ĂN LÔ 86 32
13/08/2016 53 96 76 TRƯỢT LÔ
12/08/2016 86 72 94 ĂN LÔ 94
11/08/2016 18 47 89 ĂN LÔ 18 47
10/08/2016 06 17.55 45 ĂN LÔ 17X2

 

 soi cau 88 hom nay NẠP THẺ NHẬN DÀN ĐỀ 5 SỐ MIỀN BẮC VÍP soi cau 88 hom nay

.  DÀN ĐỀ 5 SỐ CHUẨN , ( 5 Con Số Đề Chuẩn ) giá : 800.000 VNĐ

✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00. 

✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 8 cái thẻ 100k) 
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile... 

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !!

.

 

Thống kê kết quả dàn đề 5 con víp mỗi ngày

NGÀY CHỐT  DÀN ĐỀ 5 CON VÍP KẾT QUẢ MỖI NGÀY
27/09/2016
26/09/2016 50.51.52.53.54.55 TRƯỢT
25/09/2016 20.22.24.25.27 TRƯỢT
24/09/2016 51.53.54.56.58 TRƯỢT
23/09/2016 30.33.34.36.39 ĂN ĐỀ 33
22/09/2016 22.23.24.25.29 TRƯỢT
21/09/2016 63.65.66.67.69 TRƯỢT
20/09/2016 40.43.44.46.49 TRƯỢT
19/09/2016 62.63.65.67.69 ĂN ĐỀ 67
18/09/2016 20.21.22.25.27 TRƯỢT
17/09/2016 10.11.13.15.16 TRƯỢT
16/09/2016 40.41.43.44.47 TRƯỢT
15/09/2016 10.13.14.15.18 TRƯỢT
14/09/2016 60.61.62.66.68 TRƯỢT
13/09/2016 00.01.05.08.09 ĂN ĐỀ 09
12/09/2016 10.12.11.13.14 TRƯỢT
11/09/2016 41.43.44.45.47 TRƯỢT
10/09/2016 02.20.22.24.26 TRƯỢT
09/09/2016 02.04.08.30.34 TRƯỢT
08/09/2016 00.01.10.03.05 ĂN ĐỀ 05
07/09/2016 51.52.54.55.56 TRƯỢT
06/09/2016 21.23.22.25.27 TRƯỢT
05/09/2016 78.87.89.98.88 ĂN ĐỀ 87
04/09/2016 61.62.63.66.69 TRƯỢT
03/09/2016 40.42.44.45.48 TRƯỢT
02/09/2016 05.20.22.24.25 ĂN ĐỀ 20
01/09/2016 12.14.15.17.18 TRƯỢT
31/08/2016 92.93.94.96.98 TRƯỢT
30/08/2016 21.24.22.25.27 TRƯỢT
29/08/2016 40.42.46.43.48 ĂN ĐỀ 46
28/08/2016 30.32.35.37.39 TRƯỢT
27/08/2016 02.03.04.05.20 TRƯỢT
26/08/2016 70.42.43.45.76 TRƯỢT
25/08/2016 70.07.75.57.77 ĂN ĐỀ 77
24/08/2016 20.22.23.24.26 TRƯỢT
23/08/2016 03.04.05.08.35 TRƯỢT
22/08/2016 60.61.62.64.66 TRƯỢT
21/08/2016 90.91.93.94.97 TRƯỢT
20/08/2016 41.43.46.48.49 TRƯỢT
19/08/2016 20.23.24.26.27 ĂN ĐỀ 26
18/08/2016 32.30.33.34.36 TRƯỢT
17/08/2016 60.61.63.65.66 TRƯỢT
16/08/2016 24.22.20.25.27 TRƯỢT
15/08/2016 81.82.84.85.87 ĂN ĐỀ 84
14/08/2016 32 33 35 37 39 TRƯỢT ĐỀ
13/08/2016 93 94 95 91 92 TRƯỢT
12/08/2016 53.50.52.54.58 TRƯỢT
11/08/2016 01.02.00.03.04 ĂN ĐỀ 00
10/08/2016 20.21.22.24.26 TRƯỢT

 

 soi cau 88 hom nay NẠP THẺ NHẬN DÀN ĐỀ 10 SỐ CHUẨN XÁC soi cau 88 hom nay

.  DÀN ĐỀ 10 SỐ MIỀN BẮC , ( 10 Con Đề Chuẩn Nhất )  giá : 300.000 VNĐ

✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00. 

✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 3 cái thẻ 100k) 
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile... 

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !!

.

Thống kê kết quả dàn đề 10 víp mỗi ngày

NGÀY CHỐT  DÀN ĐỀ 10 CON VÍP KẾT QUẢ MỖI NGÀY
27/09/2016
26/09/2016 50.51.52.53.54.55.56.57.58.59 TRƯỢT
25/09/2016 20.22.24.25.27.29.23.60.62.64 TRƯỢT
24/09/2016 50.51.53.54.56.58.57.10.13.16 TRƯỢT
23/09/2016 30.33.35.36.38.39.31.92.94.95 TRƯỢT
22/09/2016 20.21.22.23.24.25.26.27.28.29 TRƯỢT
21/09/2016 61.63.64.65.66.67.69.87.89.88 TRƯỢT
20/09/2016 43.44.46.49.40.41.67.61.66.69 TRƯỢT
19/09/2016 62.63.65.67.69.68.66.73.76.77 ĂN ĐỀ 67
18/09/2016 20.21.22.23.24.25.26.27.28.29 TRƯỢT
17/09/2016 10.11.12.13.14.15.16.17.18.19 TRƯỢT
16/09/2016 40.41.42.43.44.45.46.47.48.49 TRƯỢT
15/09/2016 10.11.12.13.14.15.16.17.18.19 TRƯỢT
14/09/2016 61.60.62.63.64.65.66.67.68.69 TRƯỢT
13/09/2016 00.01.02.03.04.05.06.08.09.07 ĂN ĐỀ 09
12/09/2016 10.11.12.13.14.15.16.17.18.19 TRƯỢT
11/09/2016 40.41.42.43.44.45.46.47.48.49 TRƯỢT
10/09/2016 20.02.22.24.26.28.06.08.32.30 TRƯỢT
09/09/2016 02.20.03.30.08.06.34.38.43.40 TRƯỢT
08/09/2016 01.10.00.03.05.06.07.09.30.40 ĂN ĐỀ 05
07/09/2016 51.52.54.55.56.58.59.41.46.49 TRƯỢT
06/09/2016 20.21.22.23.24.25.26.27.28.29 TRƯỢT
05/09/2016 78.87.88.89.98.81.18.99.19.91 ĂN ĐỀ 87
04/09/2016 60.61.62.63.64.65.66.67.68.69 TRƯỢT
03/09/2016 40.42.44.45.48.49.55.58.59.54 TRƯỢT
02/09/2016 05.50.20.22.24.26.27.28.70.55 ĂN ĐỀ 20
01/09/2016 12.14.15.16.17.18.31.30.36.38 TRƯỢT
31/08/2016 90.92.93.94.96.98.99.63.66.68 TRƯỢT
30/08/2016 21.24.22.25.26.27.29.02.04.07 TRƯỢT
29/08/2016 42.44.46.40.45.48.60.62.64.68 ĂN ĐỀ 46
28/08/2016 30.31.32.33.34.35.36.37.38.39 TRƯỢT ĐỀ
27/08/2016 02.03.04.05.07.06.20.22.24.25 TRƯỢT ĐỀ
26/08/2016 42.43.45.47.48.70.76.78.46.41 TRƯỢT ĐỀ
25/08/2016 07.70.75.57.77.78.87.79.97.88 ĂN ĐỀ 77
24/08/2016 20.22.23.24.26.27.28.30.32.33 TRƯỢT ĐỀ
23/08/2016 03.04.05.08.35.32.36.38.39.30 TRƯỢT ĐỀ
22/08/2016 60.61.62.63.64.65.66.67.68.69 TRƯỢT ĐỀ
21/08/2016 90.91.92.93.94.95.96.97.98 TRƯỢT ĐỀ
20/08/2016 41.43.46.48.49.40.42.44.45.47 TRƯỢT ĐỀ
19/08/2016 20.21.22.23.24.25.26.28.29.27 ĂN ĐỀ 26
18/08/2016 32.30.33.34.36.31.35.37.38.39 TRƯỢT
17/08/2016 60.61.63.65.66.62.64.67.68.69 TRƯỢT
16/08/2016 24.22.20.25.27.21.23.26.28.29 TRƯỢT ĐỀ
15/08/2016 81.82.84.85.87.80.83.86.88.89 ĂN ĐỀ 84
14/08/2016 32 33 35 37 39.30.31.34.36.38 TRƯỢT
13/08/2016 93 94 95 91 92 90 96 99 98 97 TRƯỢT
12/08/2016 53.50.52.54.58.51.55.56.57.59 TRƯỢT ĐỀ
11/08/2016 01.02.00.03.04.05.06.07.08.09 ĂN ĐỀ 00
10/08/2016 20.21.22.24.26..23.25.27.28.29 TRƯỢT

 

 soi cau 88 hom nay NẠP THẺ NHẬN 3 CÀNG MIỀN BẮC CỰC CHUẨN soi cau 88 hom nay

.  3 CÀNG VÍP XÁC MIỀN BẮC , ( 1 Cầu 3 Càng Chuẩn Nhất )  giá : 2.000.000 VNĐ

✔  Bạn là người thích chơi  3 CÀNG MIỀN BẮC CHUẨN XÁC

✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00. 

✔  Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 20 cái 100k) 
✔  Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile... 

✔  Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !!

.

Thống kê kết quả 3 càng mỗi ngày

NGÀY CHỐT  3 CÀNG VÍP KẾT QUẢ MỖI NGÀY
27/09/2016
26/09/2016 458.455.453 TRƯỢT
25/09/2016 320.322.329 TRƯỢT
24/09/2016 852.854.653 TRƯỢT
24/09/2016 530.730.733 TRƯỢT
22/09/2016 720.722.920 TRƯỢT
21/09/2016 566.569.461 TRƯỢT
20/09/2016 366.344.349 TRƯỢT
19/09/2016 167.263.267 ĂN CÀNG 167
18/09/2016 720.725.727 TRƯỢT
17/09/2016 310.3111.315 TRƯỢT
16/09/2016 740.743.744 TRƯỢT
15/09/2016 613.615.618 TRƯỢT
14/09/2016 462.466.460 TRƯỢT
13/09/2016 100.105.109 TRƯỢT
12/09/2016 610.614.613 TRƯỢT
11/09/2016 141.143.147 TRƯỢT
10/09/2016 320.302.324 TRƯỢT
09/09/2016 502.506.508 TRƯỢT
08/09/2016 101.103.105 TRƯỢT
07/09/2016 451.455.459 TRƯỢT
06/09/2016 421.422.423 TRƯỢT
05/09/2016 378.387.388 TRƯỢT
04/09/2016 760.761.769 TRƯỢT
03/09/2016 742.744.755 TRƯỢT
02/09/2016 305.320.322 ĂN CÀNG 320
01/09/2016 512.514.535 TRƯỢT CÀNG
31/08/2016 792.796.763 TRƯỢT CÀNG
30/08/2016 424.422.426 TRƯỢT CÀNG
29/08/2016 746.742.744 TRƯỢT CÀNG
28/08/2016 430.434.437 TRƯỢT CÀNG
27/08/2016 702.720.705 TRƯỢT CÀNG
26/08/2016 642.545.670 TRƯỢT CÀNG
25/08/2016 575.577.557 ĂN CÀNG 577
24/08/2016 820.830.422 TRƯỢT CÀNG
23/08/2016 503.508.535 TRƯỢT CÀNG
22/08/2016 760.764.866 TRƯỢT CÀNG
21/08/2016 690.691.694 TRƯỢT CÀNG
20/08/2016 340.542.548 TRƯỢT CÀNG
19/08/2016 324-520-927 TRƯỢT CÀNG
18/08/2016 230-536-833 TRƯỢT CÀNG
17/08/2016 260 363 761 TRƯỢT CÀNG
16/08/2016 422-626-027 TRƯỢT CÀNG
15/08/2016 682 984 086 ĂN CÀNG 984
14/08/2016 333 535 832 TRƯỢT CÀNG
13/08/2016 793 690 797 TRƯỢT CÀNG
12/08/2016 953 750 656 TRƯỢT CÀNG
11/08/2016 101 900 105 TRƯỢT CÀNG
10/08/2016 024 226 027 TRƯỢT CÀNG